Jak policzyć podatek?

W chwili obecnej obliczanie podatku jest banalnie proste. Od kwoty zysku (brutto) należy po prostu obliczyć 19% podatek. Najprościej zrobić to mnożąc kwotę brutto przez 0,19 Przykład

 • dla zysku w wysokości 76 zł należy podatek wyniesie 76 * 0,19 = 14,44 zł
 • dla zysku w wysokości 2,49 zł należny podatek wyniesie 2,49 * 0,19 = 0,4731 = 0,47 zł
 • dla zysku w wysokości 0,02 zł należny podatek wyniesie 0,02 * 0,19 = 0,0038 = 0,01 zł
W ostatnim przykładzie celowo wybrano kwotę, której podatek wyniesie poniżej pół grosza. Zgodnie z zasadami matematyki należałoby zaokrąglić tę kwotę do 0 zł, jednak ustawa nakazuje nam w takim wypadku zaokrąglić podatek w górę do 1 grosza.

Jak policzyć zysk “na czysto” (czyli netto)?

Liczenie zysku odbywa się w nieco odmienny sposób (lub jak kto woli – nieco bardziej zawiły). Korzystając z powyższych przykładów – wystarczy policzyć należny od kwoty zysku podatek, a następnie odjąć otrzymaną kwotę podatku od kwoty zystku brutto. Idąc za przykładem: Przykłady

 • dla zysku w wysokości 76 zł należy podatek wyniesie 76 * 0,19 = 14,44 zł
  • kwota zysku “na czysto” 76 zł – 14,44 zł = 61,56 zł
 • dla zysku w wysokości 2,49 zł należny podatek wyniesie 2,49 * 0,19 = 0,4731 = 0,47 zł
  • kwota zysku “na czysto” 2,49 – 0,47 = 2,02 zł
 • dla zysku w wysokości 0,02 zł należny podatek wyniesie 0,02 * 0,19 = 0,0038 = 0,01 zł
  • kwota zysku “na czysto” 0,02 – 0,01 = 1 grosz
Można też obliczyć zysk nieco szybszą metodą, która sprawdza się w 99% przypadków (ten 1% to np przypadek z ostatni ego przykładu). Wystarczy kwotę brutto pomnożyć przez 0,81 (czyli policzyć 81% stanowiący zysk po opodatkowaniu). Przykłady
 • dla zysku w wysokości 76 zł zysk “na czysto” wyniesie 76 * 0,81 = 61,56 zł
 • dla zysku w wysokości 2,49 zł zysk “na czysto” wyniesie 2,49 * 0,81 = 2,0169 = 2,02 zł
W ostatnim przykładzie metoda ta zawiedzie – oczywiście nie z powodu “błędów matematyki”, ale z powodu zasady zaokrąglania kwot podatku do minimum 1 grosza. Gdybyśmy policzyli zysk dla 0,02 metodą mnożenia przez 0,81 otrzymalibyśmy wynik 0,0162 co w zaokrągleniu powinno dać 0,02 zł zysku. Jednak wówczas podatek wyniósł by 0,00 zł co jest niezgodne z metodą liczenia podatku.