Jak policzyć?


Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19%. Niestety wbrew pozorom jego obliczenie nie polega jedynie na pomnożeniu zysku przez 0,19 – jest to czynność nieco bardziej zawiła – na szczęście wymaga od nas jedynie znajomości matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Obliczanie podatku możemy podzielić na dwa krótkie i proste etapy – policzenie od podstawy opodatkowania (kwoty zysku) 19% i zaokrąglenie wyniku do pełnych groszy.

Etap 1: Obliczanie 19% podatku

Jeśli już zaokrągliliśmy kwotę zysku przystępujemy do obliczenia 19% podatku. Robimy to zgodnie z zasadami matematyki – w uproszczeniu – mnożąc uzyskaną w pierwszym etapie kwotę przez 0,19. I tak dla kwot z pierwszego etapu 19% wyniesie:

  • zysk po zaokrągleniu: 3,00 zł, 19% wynosi: 0,57 zł
  • zysk po zaokrągleniu: 6,00 zł, 19% wynosi: 1,14 zł
  • zysk po zaokrągleniu: 118,00 zł, 19 wynosi: 22,42 zł

Etap 2: Jeśli to potrzebne – zaokrąglamy wynik do pełnych groszy

W przypadku mniejszych kwot staniemy czasami przed zadaniem dodatkowego zaokrąglenia podatku. Np dla kwoty 6 groszy zysku podatek teoretycznie wyniesie 1,14 grosza co w zaokrągleniu da 1 grosz. Należy jednak pamiętać że tym razem ustawodawca zabezpieczył się przed omijaniem podatku przez zaokrąglanie do zera w związku z czym podatek nie może wynosić mniej niż 1 grosz. I tak, jeśli zysk z lokaty wyniesie 2 grosze to mimo, że z matematycznego punktu widzenia podatek powinien wynieść 0 groszy w rzeczywistości zapłacimy cały 1 grosz.

  • podatek: 0,57 zł, po zaokrągleniu:  0,11 zł
  • podatek: 1,14 zł, po zaokrągleniu: 0,22 zł
  • podatek: 0,02 zł, po zaokrągleniu: 00,01 zł

Dopiero kwoty uzyskane w tym etapie są rzeczywistymi kwotami podatku jaki powinniśmy odprowadzić do US z tytułu uzyskania zysków kapitałowych.