500 mln złotych z podatku Belki

“Wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 500 mln zł za sześć miesięcy, więc nie odbiegają one daleko od planu” – powiedziała Irena Ozóg, wiceminister finansów.

Mimo to realny wpływ będzie niższy od zaplanowanego. Od 1 marca pobierany jest 20% podatek Belki od zysków z oszczędności.

źróło: Parkiet.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>