Lokaty i Konta “prywatne”

Podatek Belki od Lokat i Kont Oszczędnościowych obliczany jest zgodnie z zasadami obliczania podatku. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną istotną różnicę w sposobie jego rozliczania. W przypadku osób prywatnych (lokaty zakładane z kont osobistych i konta oszczędnościowe osób prywatnych) zysk z depozytów naliczany jest, pobierany i odprowadzany do urzędu skarbowego bezpośrednio przez bank.

Oznacza to, że kwota, która zasila nam konto po zakończeniu lokaty lub raz w miesiącu jako zysk z konta oszczędnościowego jest już kwotą netto (czyli po odliczeniu podatku). Co więcej – z tak osiągniętego zysku nie musimy się spowiadać fiskusowi – tj nie musimy tego zysku umieszczać w żadnych zeznaniach podatkowych, deklaracjach etc – zrobi to za nas bank.

Lokaty i Konta firmowe

Lokaty i konta oszczędnościowe powiązane z firmą lub działalnością gospodarczą nie są rozliczane przez banki! Po zakończeniu np lokaty bank przelewa całą kwotę zysku na nasze konto. W takim wypadku zastosowanie ma artykuł 14 us2 pkt 5 Ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że zysk z lokat i kont oszczędnościowych firmowych jest przychodem! Jego rozliczenie należy do firmy lub osoby prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(…)

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością;

W tym wypadku pojawiają się wątpliwości, który z podatków ma zastosowanie – 19% Belki czy np w przypadku niektórych działalności gospodarczych 18%. Tą kwestię w przypadku firm czy działalności gospodarczych najlepiej rozwiązać z własną księgowością w oparciu o interpretacje Urzędu Skarbowego w którym rozliczamy się z podatku.

Warto zwrócić na to uwagę i w razie wątpliwości zakładać lokaty tylko z kont prywatnych – wówczas cała kwestia rozliczania podatku pozostaje po stronie banku.

Kiedy podatek jest naliczany?

Podatek od Zysków Kapitałowych naliczany jest w chwili tzw kapitalizacji – czyli księgowania zysku z lokaty czy konta oszczędnościowego na naszym docelowym koncie. W przypadku większości lokat moment księgowania zysku następuje w chwili zakończenia lokaty, ale są od tego wyjątki – np lokaty, w przypadku których kapitalizacja następuje np 3-4 razy w trakcie trwania całej inwestycji. Sytuacja taka jest jednak bardzo rzadka.

W przypadku większości kont oszczędnościowych moment naliczenia zysku i odliczenia podatku Belki następuje raz w miesiącu – data zależy od banku i konkretnego konta, jednak w większości przypadków jest to pierwszy dzień nowego miesiąca. Wówczas zysk jest podliczany, pobierany jest podatek Belki a kwota netto doliczana jest do salda na koncie oszczędnościowym.

Zobacz też: