Lokata eConstans – Kredyt Bank

Kredyt Bank dołączył nie tylko do grona instytucji finansowych oferujących depozyty Bezbelkowe, ale poszedł dalej dołączając do elitarnego grona dostawców produktów odpornych na zmiany w ordynacji podatkowej. W ofercie KB pojawiły się dwie lokaty wpsólnie nazwane eConstans (czyli “eletroniczna” i “stała”) – 3 i 6 miesięczna.

Oprocentowanie na lokatach wynosi 5% (dla 3 miesięcznej) i 6% (dla 6 miesięcznej), ale w chwili wejścia w życie zmian w ordynacji podatkowej, bank zobowiązuje się do podniesienia oprocentowania do 6,2% i 7,5%. Kwota minimalna to 5 000 zł, maksymalna 12 ooo zł.

Bank nie określił górnej granicy jeśli chodzi o ilość zakładanych lokat, ale postawił jeden wymóg – posiadanie Ekstrakonta z dostępem do KB24.

Źródło: Kredyt Bank

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>