Nie ma możliwości likwidacji podatku Belki

“W sytuacji niepewności gospodarczej wystrzegałbym się radykalnych posunięć. Gospodarka nawet w sytuacji spowolnienia ceni sobie stabilność fiskalną. Jedno jest pewne: nie stać nas na razie na dalsze obniżki podatków, ponieważ musimy dbać o zabezpieczenie dochodów budżetowych i utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego”

“W tym roku popyt konsumpcyjny zapewne się zmniejszy. Podatek Belki może się zaś przysłużyć do utrzymania jego poziomu. Jeżeli zostałby zniesiony, wzrosłaby skłonność do oszczędzania, a tym samym spadłaby konsumpcja, co potęgowałoby zagrożenia dla gospodarki w okresie jej spowolnienia. W tym roku nie ma ani możliwości likwidacji podatku Belki, ani jego zawieszenia”

powiedział wiceminister finansów Maciej Grabowski

źródło: Puls Biznesu

Odpowiedź Business Centre Club z dnia 12.01.2009r:

“W związku z informacjami z Ministerstwa Finansów o braku możliwości zniesienia w najbliższym czasie podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności (tzw. podatku Belki), przypominamy, że Business Centre Club prezentuje w tej sprawie niezmienne stanowisko. Podatek Belki należy zlikwidować, ponieważ:

  1. jest on podatkiem niesprawiedliwym, opodatkowaniu podlegają bowiem pasywne dochody, które w większości przypadków były już raz opodatkowane w momencie ich uzyskania; występuje więc tutaj podwójne opodatkowanie uzasadnione wyłącznie nadmiernym fiskalizmem państwa;
  2. działa przeciwko bogaceniu się polskiego społeczeństwa, zabierając 19% dochodów z inwestycji kapitałowych lub z oprocentowania zaoszczędzonych środków;
  3. wpływa negatywnie na przyszłą sytuację emerytalną polskiego społeczeństwa, dławiąc i tak niebezpiecznie niski poziom naszego oszczędzania emerytalnego, co w konsekwencji może doprowadzić do kryzysu systemu ubezpieczeń emerytalnych, w tym nawet niepokojów społecznych;
  4. jest podatkiem drogim w poborze, który zmusza firmy będące jego płatnikiem do utrzymywania systemów wspomagających jego obliczanie i raportowanie;
  5. wbrew powszechnej opinii, podatek ten płacą głównie średniozamożne osoby, a nie najbogatsze, dla których dostępne są inne sposoby inwestowania.

Jednak w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji uważamy, że decyzja o odłożeniu (o rok lub dwa) decyzji o likwidacji tego podatku jest uzasadniona względami ekonomicznymi. W związku ze strategicznym celem gospodarczym Polski, jakim jest wejście do strefy euro, poprzedzone koniecznością przejścia przez korytarz ERM2, dodatkowo w warunkach zwalniającej gospodarki – priorytetem staje się utrzymanie deficytu budżetowego na możliwie niskim poziomie. Wobec tego celu nawet 3-4 mld zł, które rocznie zasilają budżet z tytułu podatku Belki, stanowią wymierną wartość. Oczekujemy jednak, że podatek ten zostanie zniesiony natychmiast po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej.


Marcin Eckert
ekspert podatkowy BCC, radca prawny”

źródło: BCC

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>