Podatek Belki 2.0?

Na odbywającym się właśnie forum ekonomicznym w Krynicy prezes NBP – Marek Belka wyraził opinię nt proponowanego przez PIS (a wcześniej również przez SLD) podatku bankowego. Jego zdaniem wprowadzenie takiego obciążenia fiskalnego będzie korzystne dla gospodarki, a sam pomysł opodatkowania banków określił “inteligentnym”.

Podatek wprowadziły już między innymi Wielka Brytania, Węgry i Austria.

Nie wiedzieć czemu nasi politycy ciągle twierdzą, że podatek ten będzie płacony przez banki, które wspaniałomyślnie nie podniosą opłat za usługi itp.

P.S. Możemy też wprowadzić ten podatek tymczasowo – tak jak podatek od zysków kapitałowych.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>