• Szwajcaria: 0%
 • Holandia: 1,2% (30% ale od 4% wartości)
 • Łotwa: 10% od dywidend
 • Rosja: 13%
 • Czechy: 15%
 • Serbia: 15%
 • Węgry: 16%
 • Wielka Brytania: 18%
 • Słowacja: 19%
 • Francja: 19%
 • Włochy: 20%
 • Hiszpania: 21%
 • Niemcy (Abgeltungsteuer, 1 stycznia 2009), Irlandia, Belgia: 25%
 • Słowenia (25% od dywidend)
 • Norwegia, Finlandia: 28%
 • Szwecja: 30%