Waldemar Pawlak o podatku

“Ważne byłoby, żeby w obecnych czasach odpuścić to oprocentowanie depozytów (podatek Belki). To miałoby pozytywny skutek dla gospodarki i zbudowałoby stabilną podstawę do wzrostu”

“Zniesienie podatku Belki byłoby bardzo dobrym sygnałem dla zwiększenia efektywności, zarówno w obszarze oszczędności, jak i inwestycji kapitałowych”

powiedział Waldemar Pawlak na 20’tym walnym zgromadzeniu Związku Banków Polskich.

źródło: Puls Biznesu

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>